Avslutningshögtid

Avslutningshögtid för Specialistsjuksköterskeprogrammet inom vård av äldre

Den 17 januari 2020 kl 13:00-15:00 hålls en avslutningshögtid för de studenter som avslutar sina studier höstterminen 2019.

Avslutningshögtiden inleds av professor Helle Wijk från Göteborgs universitet följt av tal från utbildningsföreträdare och socialminister Lena Hallengren. Under högtiden hålls även ett samtal mellan studenter, socialministern, alumner och utbildningsföreträdare.  

Lokal Vi4150, Hus Vita, Linnéuniversitetet, Norra kajplan 6, Kalmar Lägg till i din kalender