Gul blomma

Avslutningshögtider för studenter på Ekonomihögskolan 2020

Välkommen till Avslutningshögtider för studenter på grund- och anvancerad nivå på Ekonomihögskolan 2020

Datum: 2020-06-03

Tid: 10:00 Grundnivå inkl Civilekonomprogrammet
Tid:14:00 Avancerad nivå

Plats: Digitala forum

Avslutningshögtiderna kommer bestå av två delar där alla studenter och anhöriga kan delta vid sändningen via digital länk.

Digital länk https://play.lnu.se/media/0_biip24xy

Studenterna samlas sedan i olika Zoom-rum med sina respektive program.

Mer information till studenterna finns i MyMoodles programrum.

Sändingen kommer spelas in och en länk skickas till studenterna dagen efter.