Gul blomma

Avslutningshögtider för studenter på Ekonomihögskolan 2020

Välkommen till Avslutningshögtider för studenter på grund- och anvancerad nivå på Ekonomihögskolan 2020

Datum: 2020-06-03

Tid: 10:00 Grundnivå inkl Civilekonomprogrammet
Tid:14:00 Avancerad nivå

Plats: Digitala forum

Avslutningshögtiderna kommer bestå av flera delar där alla studenter och anhöriga kan delta vid den första live-sända delen via en digital länk.

Studenterna får sedan möjlighet att samlas i olika Zoom-rum med sina respektive program.

Digital länk publiceras här.

Mer information kommer inom kort.