Eu flagga på asfalt

Välkommen till morgonsamtal om EU!

EU-resan: EU-minister Hans Dahlgren möter unga runt om i Sverige.

Under året reser EU-minister Hans Dahlgren runt i Sverige för att möta elever och studenter på skolor, universitet och högskolor i syfte att ta reda på hur unga medborgares inställning gentemot EU ser ut.

Det övergripande syftet är att bidra till att öka delaktigheten i EU-arbetet, genom ökad kunskap om EU, informera och samtala om regeringens EU-prioriteringar (demokrati och rättsstaten, klimatet, jobb, migration och säkerhet), och föra en dialog om EU:s framtid. Syftet är också att tydliggöra hur EU påverkar medborgarnas vardag och ungas möjligheter inom EU.

Varmt välkommen! Ingen föranmälan krävs. 

Se följande artikel för mer information: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/02/eu-resan-eu--ministern-moter-unga-runt-om-i-sverige/

 

Fo1040K, Hus Forma, Universitetskajen Christel Olsson Lägg till i din kalender