Från 2019 års Big Data
- Heldag

Big Data 2020

Välkommen till 2020 års Big Data Conference i Växjö den 3-4 december 2020.

Värd för 2020 års Big Data - den sjätte stora konferensen på detta tema - är som vanligt Linnéuniversitetets spetsforskningscentrum Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA). Årets båda konferensdagar kommer att innehålla en blandning av inbjudna talare från såväl Linnéuniversitetet och andra lärosäten som från industrin och näringslivet, liksom presentationer av pågående forskning inom DISA och posterutställningar. På kvällen den 3 december planerar vi att samlas för en gemensam middag.

Programmet kommer att finnas tillgängligt i augusti och ganska snart därefter kommer registreringen att öppna.

Fortlöpande information om Big Data 2020 kommer efterhand att finnas på konferensens engelska webbplats.

- Heldag Linnéuniversitetets campus i Växjö Lägg till i din kalender