pennor med lärare i bakgrunden

PEPP-talk

Välkommen till en bokcirkel arrangerad av forskningsmiljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).

Ämne

Posthumanistiska nyckeltexter: Kapitel 9-10. Förbered tre frågor/diskussionspunkter till träffen.

 

Kalmar Ra 4151 Eva Klope Lägg till i din kalender