Centre for Management Accounting Research (CMAR)

FRAMFLYTTAD: Seminarieserie för Centre for Management Accounting Research (CMAR)

Seminariet är uppskjutet tills vidare. Vi hoppas kunna återkomma med nytt datum under hösten.

Lina Dagilienė, professor från Kaunas University of Technology presenterar ett paper med titeln "Circular economy in small open economies: challenges and directions".

 För att få underlag kontakta maria.martenssonhansson@lnu.se

K3077, Växjö Maria Mårtensson Hansson Lägg till i din kalender