Digitala kompetensdagen 2020

Digitala kompetensdagen

Välkommen till en ny upplaga av den årliga Digitala kompetensdag, som denna gång inträffar den 27 oktober 2020. Arrangörer är AV-Media Region Kronoberg och Linnéuniversitetet

Digitala kompetensdagen blir digital!

Orsaken till detta är naturligtvis den rådande Covid19-situationen, men precis som vanligt kommer årets DigDag att innehålla både ett antal föreläsningar och diskussioner och en rad utställare. Bland de många föreläsarna hittar vi exempelvis kultur- och medieantropologen Katarina Graffman som kommer att tala om ungdomars mediekommunikation och digitala vanor, och journalisten Jack Werner som skall prata källkritik, om varför vi hela tiden har fel och vad vandringssägner på sociala media kan berätta!

Progam och praktisk information för årets Digitala kompetensdag hittar du via följande länk:  https://avmedia.kronoberg.se/digital-kompetensdag-2020/

Sista dag för anmälan:16 oktober!

Vad är Digitala kompetensdagen?

Jo, en årligen återkommande dag som vänder sig till pedagoger, skolledare och beslutsfattare inom alla delar av utbildningssystemet och i hela Kronobergs län. 2020 blir det den 12:e dagen i ordningen. Syftet är att ge länets pedagoger och skolledare nya idéer, verktyg och kunskaper samt möjligheter till samtal om IT och skolutveckling. Till de återkommande inslagen hör att dela ut utmärkelsen för ”Årets nätspridare”.

Lägg till i din kalender