Digitala kompetensdagen 2020
Heldag

Digitala kompetensdagen

Välkommen till en ny upplaga av den årliga Digitala kompetensdag, som denna gång planeras till den 27 oktober 2020. Arrangörer är AV-Media Region Kronoberg och Linnéuniversitetet

Digitala kompetensdagen blir digital!

Skälet till detta är att vi vill vara säkra på att kunna genomföra detta evenemang även i år och trots den stora osäkerheten hur Covid-19situationen kommer att utveckla sig.

Precis som vanligt kommer årets DigDag att innehålla både ett antal föreläsningar och diskussioner och (hoppas vi) en rad olika utställare. 

  • Progammet beräknas vara klart i början av juli men vi avvaktar till augusti innan vi börjar släppa på detaljerna. Ungefärliga tider blir 08.30 - ca 16.00.
  • Anmälan öppnar i augusti.
Elza Dunkels (bild: Mattias Pettersson, Print & Media, Umeå Universitet (Wikimedia; CC BY 3.0))

Bland talarna under årets Digitala kompetensdag finns exempelvis forskaren och bloggaren Elza Dunkels (se länk till hennes blogg nedan).

Vad är Digitala kompetensdagen?

Jo, en årligen återkommande dag som vänder sig till pedagoger, skolledare och beslutsfattare inom alla delar av utbildningssystemet och i hela Kronobergs län. 2020 blir det den 12:e dagen i ordningen. Syftet är att ge länets pedagoger och skolledare nya idéer, verktyg och kunskaper samt möjligheter till samtal om IT och skolutveckling. Till de återkommande inslagen hör att dela ut utmärkelsen för ”Årets nätspridare”.

Länkar

Digitala kompetensdagen 2020 (AV Media)

Kulturer.net (Elza Dunkels forskningsblogg)

HeldagLägg till i din kalender