Heldag

Digitala kompetensdagen 2020

Gör redan nu en anteckning i din kalender för den 27 oktober 2020. För 12:e året i följd arrangeras då den Digitala kompetensdagen. Arrangörer är - precis som vanligt - AV-Media Region Kronoberg och RUC IT/Linnéuniversitetet.

Välkommen till den 12 Digitala kompetensdagen i Växjö! Vi planerar för att detta skall bli en hel dag fylld med spännande föreläsningar och aktiviteter av olika slag!

I likhet med tidigare år planerar vi för såväl en rad spännande föreläsningar och workshops och vi hoppas att även denna gång kunna knyta en rad utställare till oss. Planeringen pågår för fullt och vi tvekar därför inte när vi säger att här kommer att finns någonting för alla som är intresserade av digitala lösningar för skolan, oavsett om du är verksam i förskolan eller vid universitetet.

Om programmet

Programmet är naturligtvis inte klart ännu, men vi kan i alla fall avslöja att vi har flera mycket intressanta föreläsare på gång. Bland dem kan nämnas Elza Dunkel, som är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet och som bland annat forskat om barns och ungas nätanvändning.

Programmet för DigDagen 2020 beräknas vara klart alldeles i början av juli och vi öppnar för anmälningar strax efter sommaren.

https://avmedia.kronoberg.se/digital-kompetensdag-2020/

Vad är Digitala kompetensdagen?

Jo, en dag som vänder sig till pedagoger, skolledare och beslutsfattare inom alla delar av utbildningssystemet och i hela Kronobergs län. 2020 blir som nämnts det tolfte (12)! året som detta evenemang genomförs. Syftet är att ge länets pedagoger och skolledare nya idéer, verktyg och kunskaper samt möjligheter till samtal om IT och skolutveckling.

Arrangörer för Digitala kompetensdagen är AV-Media Region Kronoberg och RUC IT/Linnéuniversitetet.

Heldag Linnéuniversitets campus, Växjö Lägg till i din kalender