avhandlingar

Disputation i pedagogik: Eva Cronquist

Titel: Samtidskonstbaserat gestaltningsarbete i utbildningen av bildlärare - Om vikten av transformativ beredskap i förändringsprocesser

Ämne: Pedagogik
Fakultet: Fakulteten för samhällsvetenskap

Datum: 13 mars 2020, kl. 13.15
Plats: Myrdal, Linnéuniversitetet, Växjö

Opponent: professor Eva Alerby, Luleå tekniska universitet
Betygsnämnd: Professor Jonas Almqvist, Uppsala universitet
Docent Viveca Lindberg, Stockholms universitet
Professor Cornelius Holtorf, Linnéuniversitetet

Ordförande: seniorprofessor Lena Fritzén, Linnéuniversitetet 
Handledare: seniorprofessor Lena Fritzén, Linnéuniversitetet 
Examinator: seniorprofessor Per Gerrevall, Linnéuniversitetet

Spikning: 21/2 2020 kl. 13.15, UB Växjö

 

 

Fregatten Ma117, Kalmar Lägg till i din kalender