avhandlingar

Disputation i pedagogik: Eva Klope

Titel: Respektabla frisörer - Femininitet och (yrkes)identitet bland tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning

Ämne: Pedagogik
Fakultet: Fakulteten för samhällsvetenskap

Datum: 12 juni 2020, kl. 13.15
Plats: Digitalt via Zoom + Fregatten Ma117, Linnéuniversitetet, Kalmar

Opponent: Docent Carina Hjelmér, Umeå universitet
Betygsnämnd: Professor Peter Karlsudd, Linnéuniversitetet
Professor Elisabet Öhrn, Göteborgs universitet
Docent Tina Mattsson, Lunds universitet

Ordförande: Docent Maria Hedlin, Linnéuniversitetet 
Handledare: Docent Maria Hedlin, Linnéuniversitetet
Examinator: Professor Daniel Sundberg, Linnéuniversitetet

Spikning: 19/5 2020 kl. 13.15, UB Kalmar

Abstract

Disputationen kommer att sändas digitalt via Zoom, pga Covid-19.
Länk läggs ut under disputationsveckan.