Bild på böcker

Disputation i vårdvetenskap: Helena Nord Ljungquist

Titel: Vem har och tar ansvar! I Väntan På Ambulans (IVPA)-uppdrag i
glesbygdsmiljö
Ämne: Vårdvetenskap
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Fredagen den 11 december kl. 13.00
Plats: Sal Weber, hus K, Linnéuniversitetet Växjö och digitalt via Zoom
Opponent: Professor Johan Berlin, Högskolan Väst
Ordförande: Docent Anders Bremer, Linnéuniversitetet
Betygsnämnd
Senior Professor, Birgitta Wireklint Sundström, Högskolan Borås
Docent, Peter Lindström, Linneuniversitetet
Professor, Britt-Inger Saveman, Umeå Universitet
Handledare: Docent Carina Elmqvist, Linneuniversitetet
Spikning: Fredagen den 20:e november kl. 10.00 på Universitetsbiblioteket i Växjö

Höstens disputationer kommer även att sändas digitalt via Zoom p.g.a. COVID-19. Vi uppmuntrar publik som har möjlighet att delta via Zoom att göra så. För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Amanda Rikner: amanda.rikner@lnu.se. Disputationen sänds även från sal Newton, hus C, Linnéuniversitetet Växjö.

Sal Weber, hus K, Linnéuniversitetet Växjö och via Zoom Lägg till i din kalender