Bild på Disputation

Disputation i Biomedicinsk Vetenskap: Helena Vandesande

Titel: Infection, early entry and replication processes of picornaviruses
Ämne: Biomedicinsk Vetenskap
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Tisdagen den 16 juni, kl 09.00
Plats: Digitalt via Zoom (se mer info nedan)
Opponent: Prof Jorma Hinkula, Linköpings Universitet
Ordförande: Prof Alf Månsson, Linnéuniversitetet
Betygsnämnd:
Prof Helene Norder, Göteborgs Universitet
Docent Anders Widell, Lunds Universitet
Docent Karin Holmfeldt, Linneuniversitet
Handledare: Prof Michael Lindberg, Linnéuniversitetet
Spikning: Tisdag den 26 maj kl 09.00 på Universitetsbiblioteket och kl 09.30 i Showroom, Hus Vita, Kalmar

Vårens disputationer kommer att genomföras digitalt via Zoom pga COVID-19.
För att få inbjudan till den digitala disputationen kontakta fakultetshandläggare Pontus Bergström: pontus.bergstrom@lnu.se

Digitalt via Zoom Lägg till i din kalender