Bild på Disputation

Disputation i Ekologi: Johanna Sunde

Titel: Ecological drivers and genetic signatures of evolutionary divergence and local adaptation in pike (Esox lucius)
Ämne: Ekologi
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Fredagen den 22 maj, kl 09.30
Plats: Sal Ma135 (Fullriggaren), Hus Magna, Kalmar
Opponent: Prof Anssi Laurila, Uppsala Universitet
Ordförande: Prof Per Larsson, Linnéuniversitetet
Betygsnämnd:
Prof Ane Laugen, University of Agder 
Prof Dennis Hasselquist, Lunds Universitet 
Docent Björn Rogell, SLU
Handledare: Prof Anders Forsman, Linnéuniversitetet
Spikning: Måndagen den 27 april kl 09.00 på Universitetsbiblioteket och kl 09.30 i Showroom, Hus Vita, Kalmar

Disputationen kan komma att genomföras digitalt, mer information om detta kommer senare. 

Sal Ma135 (Fullriggaren), Hus Magna, Kalmar Lägg till i din kalender