Disputationsbild

Disputation i Miljövetenskap: Richard Nasilele Mutafela

Titel: Landfill Mining in the Circular Economy – Mapping, Characterisation and Resource Recovery
Ämne: Miljövetenskap
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Fredagen den 8 maj, kl 09.00
Plats: Sal Ma135 (Fullriggaren), Hus Magna, Kalmar
Opponent: Prof Lennart Mårtensson, Högskolan Kristianstad
Ordförande: Doc. Karin Holmfeldt, Linnéuniversitetet
Betygsnämnd:
Prof. Stephen Syampungani, The Copperbelt University, Zambia
Doc. Karin Karlfeldt Fedje, Chalmers Tekniska Högskola
Prof. Marcelo Ketzer, Linnéuniversitetet
Handledare: Prof William Hogland, Linnéuniversitetet
Spikning: Fredagen den 17 april kl 09.00 på Universitetsbiblioteket och kl 09.30 i Showroom, Hus Vita, Kalmar

Disputationen kan komma att genomföras digitalt, mer information om detta kommer senare. 

Sal Ma135 (Fullriggaren), Hus Magna, Kalmar Lägg till i din kalender