Gula bokryggar på disputationer

Disputation i pedagogik: Åsa Tugetam

Titel: Att göra och att erfara friluftsliv - en etnografisk studie om lärprocesser i gymnasieelevers friluftsundervisning
Ämne: Pedagogik
Fakultet: Fakulteten för samhällsvetenskap
Datum: Fredagen den 18 december 2020 kl. 13.00
Plats: via Zoom (länk läggs ut under fm den 18 december)
Opponent: Docent Inger Eliasson, Umeå universitet
Betygsnämnd:
Professor Per Lindqvist, Linnéuniversitetet
Docent Erik Backman, Högskolan i Dalarna
Docent Kristina Gustafsson, Linnéuniversitetet
Ordförande: Docent Jesper Andréasson, Linnéuniversitetet
Huvudhandledare: Docent Jesper Andréasson, Linnéuniversitetet
Biträdande handledare: Professor Stefan Lund, Stockholms universitet
Examinator: Professor Lena Fritzén, Linnéuniversitetet
Spikning: Fredagen den 27 november kl. 10.00 på Radix, plan 5

Disputationen kommer att sändas digitalt via Zoom p.g.a. covid-19. Länk läggs ut under fm den 18 december.

via Zoom Åsa Tugetam Lägg till i din kalender