Bild på böcker

Disputation i miljövetenskap: Mikael Tillberg

Titel: Constraining the timing of veins, faults and fractures in crystalline rocks by in situ Rb-Sr geochronology
Ämne: Miljövetenskap
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Fredagen den 27 november kl. 09.00
Plats: Via Zoom (se mer information nedan)
Opponent: Doc. Bjarne Almqvist, Uppsala universitet
Ordförande:
Prof. Jonas Waldenström, Linneuniversitetet
Betygsnämnd
Prof. Johan Parnell, University of Aberdeen, Storbritannien
Doc. Tonguc Uysal, Ankara university, Turkiet
Doc. Karin Högdahl, Uppsala universitet
Handledare: Henrik Drake, Linneuniversitetet
Spikning: Fredagen den 6 november kl. 09.00 på Universitetsbiblioteket i Kalmar och 09.30 i Showroom hus Vita, Kalmar. 

Höstens disputationer kommer att sändas digitalt via Zoom p.g.a. COVID-19. För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Pontus Bergström: pontus.bergstrom@lnu.se


Via Zoom Lägg till i din kalender