Bild på böcker

Disputation i hälsovetenskap: Pranab Dahal

TitelPutting Scientific Research and Performing Arts Together: A Quest for Equality
Ämne: Hälsovetenskap
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Fredagen den 11 december kl. 10.00
Plats: Sal Fullriggaren, Hus Magna, Linnéuniversitetet Kalmar och via Zoom
Opponent: Professor Karen Marie Moland, University of Bergen
Ordförande:
Docent Christen Erlingsson, Linnéuniversitetet
Professor Chanda Karki, Kathmandu Medical College
Betygsnämnd
Professor Susanne Georgsson, Röda Korsets Högskola
Docent Kristiina Heikkilä, Linnéuniversitetet
Professor Madhusudan Subedi, Patan Academy of Health Sciences
Handledare: Professor Katarina Swahnberg, Linneuniversitetet
Spikning: Fredagen den 20:e november kl. 10.00 på Universitetsbiblioteket i Kalmar

Höstens disputationer kommer även att sändas digitalt via Zoom p.g.a. COVID-19. Vi uppmuntrar publik som har möjlighet att delta via Zoom att göra så. För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Amanda Rikner: amanda.rikner@lnu.se

Seminariet kommer att hållas på engelska. 

Sal Fullriggaren, Hus Magna, Linnéuniversitetet Kalmar och via Zoom Lägg till i din kalender