Bild på böcker

Disputation i hälsovetenskap: Pranab Dahal

TitelPutting Scientific Research and Performing Arts Together: A Quest for Equality
Ämne: Hälsovetenskap
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Fredagen den 11 december kl. 10.00
Plats: Via Zoom (se mer information nedan)
Opponent: Professor Karen Marie Moland, University of Bergen
Ordförande:
Docent Christen Erlingsson, Linnéuniversitetet
Professor Chanda Karki, Kathmandu Medical College
Betygsnämnd
Professor Susanne Georgsson, Röda Korsets Högskola
Docent Kristiina Heikkilä, Linnéuniversitetet
Professor Madhusudan Subedi, Patan Academy of Health Sciences
Huvudhandledare: Professor Katarina Swahnberg, Linneuniversitetet
Biträdande handledare: Professor Sunil Kumar Joshi, Kathmandu Medical College, Kathmandu Nepal 
Spikning: Fredagen den 20:e november kl. 10.00 på Universitetsbiblioteket i Kalmar

Höstens disputationer kommer att sändas digitalt via Zoom p.g.a. COVID-19.  För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Amanda Rikner: amanda.rikner@lnu.se

Seminariet kommer att hållas på engelska. 

Via Zoom Lägg till i din kalender