UK1 Ekonomihögskolans utbildningskommitté

Utbildningskommitténs första möte 2020, beredande inför fakultetsstyrelsens första möte i februari.

Underlag accepteras t.o.m 10 januari. Ärenden och reviderade utbildningsplaner etc skickas till feh.utbildning@lnu.se som delger övriga i Utbildningskommittén. Beskriv ärendet i separat blad eller mejl. Klicka här för mer information.

___________________________________________________________________

Materials is accepted until January 10th. Reporting issues or revised syllabi to be prepared and processed are sent to feh.utbildning@lnu.se which notifies the members of the Education committe. Describe the subject in a separate document, email. Click here for more information.

 

Fo3057 och K1093 Eva H Eriksson Lägg till i din kalender