bro

Forskarlunch: Besöksnäring – en ny industri, utmaning eller verklighet?

Med Ulrica Olsson, hotellchef och Per Pettersson Löfquist, lektor och forskare på Linnéuniversitetet

Samarbete – nyckeln till attraktiva turistmål

Per Pettersson Löfquist ser bland annat boende och mat som bas för besökare att intressera sig för att stanna till på okänd ord. Hur ska vi tänka, agera och stärka vår regions attraktivitet?

Boende, kultur, sport och småstadens charm

Ulrica Olsson - Hur kan hotellet bli en påverkansfaktor i regionen?

Anmälan senast 16 mars till annchristin.bayard@lnu.se

Vi bjuder på lunch!

OBS Ej avbokning faktureras

Sliperiet Pukeberg, Nybro Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender