Martin Carlsson
Forskningsseminarium

Behandling av kroniska sjukdomar, som högt blodtryck, med digitala hjälpmedel i hemmet

Två miljoner människor i Sverige lider av högt blodtryck, vilket kan leda till hjärtsvikt, hjärtinfarkter, stroke och för tidig död. Under sitt forskningsseminarium berättar Martin Carlsson, läkare och docent, om sin digitala tjänst blodtrycksdoktorn som hjälper människor att själva mäta sitt blodtryck och följa upp sina kroniska sjukdomar i hemmet.

– När en patient mäter sitt blodtryck på en vårdcentral kan hen bli stressad och få ett falskt förhöjt blodtryck, säger Martin Carlsson. 
Vilket kan leda till att patienten får för mycket medicin med bieffekter som att de blir yra, kan ramla och bryta sig.

Tid är en bristvara

Trots att cirka 2 miljoner människor i Sverige lider av högt blodtryck prioriteras ofta inte dessa patienter eftersom sjukdomen ofta är ganska symptomlös.

- Tid är en bristvara. Bara akuta fall prioriteras i vården och när vi inte arbetar preventivt kan det leda till fler akuta fall.

180 patienter

I en pilotstudie, där 180 patienter fick testa att mäta och följa upp sitt blodtryck i hemmet, såg man att man i snitt kunde sänka patienterns blodtryck med 9 mmHg på tre månader. Patienterna upplevde det också  positivt att själva kunna ha kontakt med läkare och se hur blodtrycket påverkades av livsstils och medicinförändringar.

– Vi vill påstå att genom att mäta blodtrycket i hemmet så kan vi förbättra patientens blodtrycksvärde och minska antalet stroke- och hjärtsjukdomar med upp till 25-35 procent.

Datum:  Torsdag 10 september
Tid: 14.30-16.00
Sal: Zoom

Vill du delta? Anmäl dig i formuläret nedan!
(Anmäl dig senast tisdag den 8/9, en zoomlänk och instruktioner skickas ut till anmälda innan mötet startar.

Varmt välkommen!

Anmälan

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Zoom Lägg till i din kalender