Tora Hammar

Hur kan vi studera effekterna av nationella läkemedelslistan?

Den 1 maj 2021 träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft med målet att ge vården, omsorgen, apoteken och patienterna samma bild av en patients aktuella läkemedel. Men vad innebär det för de som jobbar med eller använder läkemedel? Hur påverkas patientsäkerhet? Den 29 oktober presenterar dr Tora Hammar, lektor vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, sitt uppdrag från E-hälsomyndigheten, att studera effekterna av Nationella läkemedelslistan.

– Det är ett spännande uppdrag då vi kommer väldigt nära användarna. Vi intervjuar bland annat farmaceuter, läkare, sjuksköterskor, patienter och anhöriga, för att få en tydligare bild av hur det fungerar idag och förväntningar på nationella läkemedelslistan. Vi kommer även att genomföra enkätundersökningar för att följa effekter av nationella läkemedelslistan och undersöka orsakerna till varför vissa saker går bättre och vissa går sämre, säger Tora Hammar.

Tora och hennes team samarbetar med forskare från Norge och har inom projektet byggt upp en referensgrupp med representanter från Sveriges Apoteksförening, SKR, SPF E-hälsomyndigheten, Nätverk för läkemedelsepidemiologi (NEPI) och Läkemedelsverket.

- Jag tror att Nationella läkemedelslistan är en viktig förutsättning för en säker läkemedelshantering och bättre samverkan. Men registret i sig kommer inte att lösa alla problem utan det krävs utveckling, förändrat arbetssätt och en tydlig bild av ansvar.

Hon har tidigare forskat inom it-stöd för en säker läkemedelshantering och vill under sitt seminarium lyfta hur viktigt det är att eHälsosatsningar följs upp vetenskapligt.

- Det är viktigt att vi följer upp de eHälsosatsningar som görs på ett vetenskapligt sätt, så att vi kan se vad det blir för effekter, lära oss av det som sker för att förbättra och systematiskt dela erfarenheter med varandra.

Datum:  Torsdag 29 oktober
Tid: 14.30-16.00
Sal: Zoom

Vill du delta? Anmäl dig i formuläret nedan!
(Anmäl dig senast tisdag den 27/10, en zoomlänk och instruktioner skickas ut till anmälda innan mötet startar.

Varmt välkommen!

Anmälan

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Zoom Lägg till i din kalender