FRAS-doktorander i naturen

Effektivare beståndsbehandling samt Skötsel och virkeskvalitet i blandskog

Under hösten arrangerar forskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS) en serie kortare seminarier via nätet, för att ge en inblick i FRAS-programmets olika delprojekt.

Välkomna till höstens FRAS-dagar!

Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS) är ett forskningsprojekt som ska bidra till att vidareutveckla skogsskötseln i södra Sverige och anpassa den till dagens och framtidens behov och förutsättningar. Projektet drivs gemensamt av Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet och Skogforsk i samarbete med skogsnäringen i södra Sverige.

Under hösten arrangerar vi en serie kortare seminarier för att ge en inblick i FRAS-programmets olika delprojekt. Ni är varmt välkomna att delta och vi hoppas på många frågor och givande diskussioner!

Innehåll

Torsdag 10/9 kl 14.00–16.00: Föryngring av tall (Mikolaj Lula, Sveriges lantbruksuniversitet) och Smarta föryngringar (Per Nordin, Skogforsk)

Torsdag 17/9 kl 14.00–16.00 Röjningsmodeller för varierat skogsbruk (Mostarin Ara, Sveriges lantbruksuniversitet) och Naturhänsyn (Delphine Larivière, Skogforsk)

Torsdag 24/9 kl 14:00–16:00 Effektivare beståndsbehandling (Magnus Persson, Linnéuniversitetet) och Skötsel och virkeskvalitet i blandskog (Grace Jones, Linnéuniversitetet)

Läs mer om FRAS och se samtliga kommande aktiviteter.

Anmälan

Samtliga seminarietillfällen sker digitalt via Zoom. Om du är intresserad av att vara med, mejla Karin Hjelm för att få en länk till respektive seminarium.

Digitalt via Zoom, länk fås vid anmälan Erika Olofsson Lägg till i din kalender