tonåringar
-

Gör små saker med stor kärlek

En kostnadsfri kompetensutvecklingsdag om unga och psykisk hälsa.
Välj mellan 21 och 22 april.

Att den psykiska ohälsan ökar bland unga visar både forskningsrapporter och medierapportering. Vad beror det på och hur kan vi vända utvecklingen? I Kronoberg samverkar vi för att erbjuda dig som jobbar med eller har fritidsengagemang som rör unga, en unik kompetensutvecklingsdag. En dag som vill bidra till att unga i vårt län får rätt stöd och gott bemötande.

Ur programmet:

Under förmiddagen hålls tre gemensamma föreläsningar:
• Vad händer när samhället sviker?
• En dålig dag eller en svår livssituation?
• Framgångsrika satsningar som görs på ungas psykiska hälsa i Norden.

Under eftermiddagen väljer du bland seminarier som exempelvis hälsofrämjande satsningar, förebyggande arbete, behandlingsinsatser, alkohol- och narkotikaproblem, och existentiell oro.

Mer information: Program 21 eller 22 april.