personel som labbar med dator och byggklossar
Workshop

Hur värderar och väljer du digitala lärresurser i din undervisning?

Välkommen till en workshop med forskare inom området edtech (digitala lärandeprocesser), kunskapsmiljön Digitala transformationer och lärarnätverken Linné mot nya höjder och RUC-IT, alla vid Linnéuniversitetet. Workshopen genomförs i samarbete med Swedish Edtest.

Det senaste halvåret har digitala lärresurser blivit ett allt viktigare inslag i undervisningen, men hur ska vi välja och värdera dessa?

Vid denna workshop för dig som är lärare presenteras Swedish Edtest, en testbädd för digitala lärresurser – vilka värden den skapar för pedagoger och edtech-bolag, samt med vilken metod testerna genomförs. Under förmiddagen kommer deltagande företag att presentera sina digitala lärresurser och vad de vill få deltagarnas återkoppling på. På eftermiddagen testar vi tillsammans dessa lärresurser med stöd av Swedish Edtests metod. 

Under dagen kommer du att få ta del av och ge återkoppling till utvecklingen av ett metodstöd för att värdera digitala lärresurser. Det kommer du att ha användning för när du väljer och använder digitala lärresusrer i din undervisning. Läs mer om andra lärare som testat med Swedish Edtest.

Bakgrund

I januari 2020 började Swedish Edtest utveckla ett metodstöd. Det finns ett stort utbud av digitala lärresurser, men de testas och utvärderas sällan på ett sätt som gör erfarenheterna delbara. Swedish Edtest arbetar tillsammans med Anna Åkerfeldt, fil dr i didaktik, med att ta fram en metod för att genomföra test och utvärdera digitala lärresurser. Samtidigt bidrar metoden till att utveckla leverantörernas tjänster och produkter. 

Medverkande

 • Italo Masiello, professor i pedagogik med inriktning digitala lärprocesser, Linnéuniversitetet
 • Marcelo Milrad, professor i medieteknik, Linnéuniversitetet
 • Barbro Tyrberg, adjunkt, Linnéuniversitetet
 • Katrin Lindwall, adjunkt, Linnéuniversitetet
 • Hanna Elving, Swedish Edtest
 • Anna Åkerfeldt, Swedish Edtest

Program

 • 09.30 Registrering och fika
 • 10.00 Välkommen!
 • 10.10 Vad är Swedish Edtest? Hanna Elving
 • 10.30 Metodstödet – så funkar det, Anna Åkerfeldt
 • 11.00 Presentation av företagen och de digitala lärresurser som vi testar under dagen
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Workshop – testerna genomförs
 • 14.30 Gemensam diskussion om vad som är viktigt vid valet av digitala lärresurser
 • 15.30 Dagen avslutas

Förberedelser

De företag som kommer att delta på workshopen förbereder filmer om sina digitala lärresurser – det är bra att ta del av dessa innan träffen. Materialet skickas efter 15 oktober till dig som anmält dig.

Läs även igenom Swedish Edtests metodstöd.

Plats

Workshopen äger rum i Innovation Lab, en rymlig lokal på Videum Science Park, Framtidsvägen 14, Växjö. Deltagarna kommer att vara väl utspridda i lokalen. Workshopen är den första i en serie aktiviteter som planeras på Innovation Lab.

Anmälan

Anmäl dig här senast torsdag 15 oktober. Obs, antalet deltagare är begränsat till max 50 personer, i första hand lärare i de båda nätverken Linné mot nya höjder och RUC-IT. Om du som anmält dig får förhinder eller känner dig sjuk, avanmäl dig till katrin.lindwall@lnu.se.

Välkommen!

Kunskapsmiljön Digitala transformationer
Lärarnätverket Linné mot nya höjder
Lärarnätverket RUC-IT