Vatten Kalmar

Hållbart användande av industrivatten - Helhetsperspektiv – Stöd – Lösningar - Framtid

Välkommen till en spännande eftermiddag med fokus på vattnets framtida tillgång, hur
återvinning av vatten inom industrin kan stärkas och utvecklas, ge mervärden, ökad
produktivitet och framförallt minskning av vattenanvändandet. Vi tar fasta på
klimatavtryck, hållbar tillväxt och Agenda 2030 för små och medelstora företag.

Deltagarna kommer från ca 20 företag och organisationer som bl.a. tillsammans med
Linnéuniversitetet, IVL och Vattenmyndigheten har ett stort intresse i vattenfrågor. Vi
startar upp med ett första möte där samtal har fokus runt frågor såsom långsiktighet, utmaningar, risker, stöd och åtgärder.

Moderatorer: Catherine Legrand och Jörgen Forss, Linnéuniversitetet
Föredragshållare: IVL Svenska Miljöinstitutet, företaget Mercatus,
Vattenmyndigheten Södra Östersjön
Arrangörer: Kunskapsmiljö Linné VATTEN, Linnæus Innovation Design Lab,
Klimatkommission Kalmar län, Sustainable Småland

Zoom - länk meddelas senare Ann-Christin Bayard Lägg till i din kalender