skyltar

Informationsträff för studenter med funktionsnedsättning, Växjö

Välkomna till en informationsträff för dig som ny student vid Linnéuniversitetet!

Syftet med träffen är att de olika stödfunktioner som finns ska presentera sin verksamhet. Du som student får information från Universitetsbiblioteket, Studenthälsan, Linnéstudenterna (studentkåren), studievägledare, karriärvägledare och samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Efter informationen har du möjlighet att delta i en rundtur på universitetsområdet. Du är välkommen att ta med en anhörig, kompis eller annan person till träffen.

Vi bjuder på kaffe och fika under träffen och är därför tacksamma om du anger eventuell specialkost i anmälan.

Tid och plats

Onsdag den 26/8 klockan 12.30-16.30 i Växjö

Samling klockan 12.30 vid infocenter i hus H, lokal under dagen H1310

Anmälan

Anmälan görs via mail senast den 21 augusti till funksam@lnu.se. Ange ditt namn, kurs- eller program som du ska läsa, vilken ort du/ni kommer att delta på (Växjö eller Kalmar), antal personer som kommer samt eventuella matpreferenser eller allergier. Meddela också eventuellt behov av tillgängliga medel, så som ledsagare, hörslinga eller teckenspråkstolk.