huskontur gjord av gröna eklöv
Informationsträff

Informationsträff: Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan

Har din organisation utmaningar kopplade till hållbart byggande framför sig? Välkommen att delta i utvecklingen tillsammans med fler aktörer och med forskare på Linnéuniversitetet!

För att möta övergången till en koldioxidsnål ekonomi vill projektet LC Districts – mot koldioxidsnåla städer genom förbättrade regionala policyer jobba med att tillhandahålla och sprida nya metoder och handlingsplaner för byggsektorn. Målen för projektet är att

  1. minska energiförbrukningen,
  2. minska koldioxidutsläppen och
  3. säkerställa en bekväm inomhusmiljö.

Projektet samarbetar med fem europeiska regioner; Sverige (Småland och Öland), Spanien, Italien, Kroatien och Tjeckien. Från Sveriges sida vill vi gärna visa våra lösningar och lära oss om möjligheter från andra länder. Att bygga med trä och att använda trä som resurs är en viktig komponent i detta.

Välkommen till en informationsträff

Institutionen för skog och träteknik bjuder nu in dig som är verksam inom byggindustrin till en informationsträff torsdagen den 13 februari klockan 9-13 på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi bjuder på lunch kl 12.

Vid träffen vill vi specificera utmaningar och behov hos er företag och kommuner. Det skapar förutsättningar för bättre samarbeten mellan aktörer i byggprocessen och bidrar till att stärka företagens innovations- och konkurrenskraft. Vi hoppas att ni i samband med detta vill presentera ert företag/er organisation. Träffen är också ett tillfälle för er att träffa våra forskare. Deltagarna i träffen kommer att delta i interaktiva diskussioner inte bara för att utbyta erfarenheter, utan också för att utarbeta en arbetsplan.

Om ni har något aktuellt som sker just nu på ert företag eller i er organisation är ni även välkomna att anmäla intresse för en muntlig presentation i föreläsningssalen. Skicka i så fall förslag på titel.

Kan ni inte nämnda datum, men är ändå intresserade? Hör ändå gärna av er redan nu inför kommande träffar.

Vi ses!

Jimmy Johansson
Prefekt vid institutionen för skog och träteknik

Anmälan

Välkomna att anmäla er till träffen genom att mejla Elaheh Jalilzadehazhari, elaheh.jalilzadehazhari@lnu.se. Vänligen ange eventuellt kostförbehåll i mejlet.

Mer information om LC Districts

Mer information om forskningsprojektet LC Districts finns på Lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-lc-districts.

Hus M, Växjö Elaheh Jalilzadehazhari Lägg till i din kalender