Installationsföreläsning

Installationsföreläsningar av nya professorer, Kalmar

Varmt välkommen till årets installationsföreläsningar i Kalmar tisdag 28 januari och i Växjö onsdag 29 januari, av de nya professorer som installeras vid Akademisk högtid fredag 31 januari. Även två av årets hedersdoktorer kommer att föreläsa.

Program för Kalmar, tisdag 28 januari 2020

Föreläsningar med engelsk titel kommer att hållas på engelska.
Mingel & tilltugg mellan föreläsningarna.

Sal Lapis (Vi1158), hus Vita, Universitetskajen

10.15–11.00
Stephan Rapp
Professor i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt ledarskap
Skolans ledning och resultat – en komplicerad historia!

11.15–12.00
Hans Thulesius
Professor i allmänmedicin
Hur kan cancer diagnosticeras i rätt tid – perspektiv från 1 700 europeiska allmänläkare

13.15–14.00
Mary Jo Hatch
Hedersdoktor, professor emerita i organisationsteori
Co-creation: fad, fashion or future? – in conversation with Mary Jo Hatch

14.15–15.00
Ina Marteinsdottir
Professor i psykiatri
Psykiatri i ett sammanhang

Program för Växjö, onsdag 29 januari.