Installationsföreläsning

Installationsföreläsningar av nya professorer, Växjö

Varmt välkommen till årets installationsföreläsningar i Kalmar tisdag 28 januari och i Växjö onsdag 29 januari, av de nya professorer som installeras vid Akademisk högtid fredag 31 januari. Även två av årets hedersdoktorer kommer att föreläsa.

Program för Växjö, onsdag 29 januari 2020

Föreläsningar med engelsk titel kommer att hållas på engelska.
Mingel & tilltugg mellan föreläsningarna.

Sal K1043, hus K

8.15–9.00
Thomas K Bader
Professor i byggteknik med inriktning konstruktionsteknik
Wood mechanics and timber engineering – from wood material to timber structures

9.15–10.00
Jimmy Johansson
Professor i virkeslära med inriktning träteknik
Från skog till trämaterial – funktion och känsla

10.15–11.00
Koraljka Golub
Professor i biblioteks- och informationsvetenskap
Searching for humanities: Does technology help?

11.15–12.00
Johan Höglund
Professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning
Horror and the anthropocene: Narrating the climate emergency in the global North

12.15–13.00
Mieke Bal
Hedersdoktor, professor i litteraturteori och kulturanalys
Friendship as a motor for academic achievement

13.15–14.00
Mary Jo Hatch
Hedersdoktor, professor emerita i organisationsteori
Co-creation: fad, fashion or future? – in conversation with Mary Jo Hatch

14.15–15.00
Christian Engström
Professor i matematik
Hur beräkningsmatematik bidrar till en digital värld

Program för Kalmar, tisdag 28 januari.