två personer i dialog
Samverkansträff

Inspirationsdag om kompetensbehov och framtidens teknikutbildningar

Varmt välkommen till en interaktiv träff med fokus på framtidens teknikutbildningar och kompetensbehov.

Preliminär agenda

 • 10.00 Välkomna, inledning och syfte med mötet
  Jesper Andersson, Linnéuniversitetet
 • 10.10 Den programmeringsbara ekonomin
  Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum (Swedsoft). Läs mer om Swedsoft - rapport.
 • 10.25 Efterfrågade IT-kompetenser i ljuset av Corona
  Fredrik von Essen, näringspolitisk expert med fokus på kompetensförsörjning. IT & Telekomföretagen
 • 10.35 Framtidsspaning teknikindustrins kompetensbehov
  Li Ljungberg, Kompetensförsörjning, Teknikföretagen
 • 10.45 Panel
  5 min-presentationer från olika branscher/verksamheter
  - Per-Olof Danielsson, Manager Virtual Procduct Development, Volvo CE
  - Pernilla Rönn, divisionschef Cyber Security, Combitech
  - Pontus Berglund, digitaliseringschef, Växjö kommun. 
  - Johan Hagelbäck, Head of AI, Fortnox. 
  - Niklas Malmros, VD Sigma Technology Solutions 
  - Magnus Blomsterberg, HR-chef NIBE
  - Catarina Bengtsson, Global Employer Branding Leader på Inter IKEA Group  
  - Robert Unt, affärschef Videum
  - Sara Bengtsson, HR-chef Södra Academy, Södra
 • 11.45 Framtidens teknikutbildningar
  -
  Samverkan med utbildningar, nå våra studenter för att nå kommande medarbetare, vilka former finns och vad innebär det?

  - Kompetensutveckling för yrkesverksamma, vad finns idag och vilka möjligheter finns framåt

Anmälan och frågor

Anmäl dig via https://forms.gle/B7qh8npSXpApujwe8.

För frågor, kontakta Jesper Andersson, jesper.andersson@lnu.se, eller Diana Unander, diana.unander@lnu.se.

Via nätet Jesper Andersson Lägg till i din kalender