två personer i dialog

Interaktiv dag om framtidens teknikutbildningar och samarbeten med kunskapsmiljön Smarter Systems

Varmt välkommen till en interaktiv dag med ett innehåll som sträcker sig från samverkan med utbildningar via kompetensutveckling av yrkesverksamma till konkreta temaområden för samverkan inom forskning och utveckling.

Denna träff vänder sig under förmiddagen till en bred målgrupp med intresse av att samverka kring utbildning – ledningsfunktioner, HR-representanter, tekniskt intresserade... På eftermiddagen blir vi lite mer fokuserade och går in lite mer tekniskt djupt, kopplat till IT och smartare system.

Under det gångna året har det varit träffar angående civilingenjörsutbildningarna vid Linnéuniversitetet och presentation av Data Intensive Applications (DIA), vår nya industriforskarskola. Senast presenterade vi den tioåriga satsningen på Smarter Systems som utbildnings- och forskningsmiljö. Nu samlar vi ihop detta till ett nästa steg, där vi blir lite mer konkreta kring hur just ni kan engagera er och samverka med oss.

Under dagen kommer vi att berätta om möjligheter, ge konkreta exempel för inspiration, samt gå över till dialog kring hur och med vad ni konkret vill samverka med oss.

Vi strävar efter att kunna ses fysiskt, då det oftast ger ett större mervärde genom de spontana möten och diskussioner som sker när människor möts. Men om de rådande restriktionerna fortsätter, genomför vi istället dagen digitalt med ett lite justerat program som bättre lämpar sig för digitala möten.

Anmälan och frågor

Anmäl dig via https://forms.gle/B7qh8npSXpApujwe8.

För frågor, kontakta Jesper Andersson, jesper.andersson@lnu.se, eller Diana Unander, diana.unander@lnu.se.

För mer information om Smarter Systems, se filmen från presentationsmötet 15 maj.

Preliminär agenda

10.00 Välkomna; inledning; syftet med mötet

10.15 Framtidens teknikutbildningar

  • Samverkan med utbildningar, nå våra studenter, för att nå kommande medarbetare, vilka former finns och vad innebär det?
  • Kompetensutveckling för yrkesverksamma, vad finns idag och vilka möjligheter finns framåt?

10.45 Dialog – vilka behov finns? Hur bör samverkan bedrivas på enklast och mest effektiva sätt?

12.00 Lunch

13.00 Välkomna och inledning

13.15 Hur kan samverkan med Linnéuniversitetet se ut? Konkreta exempel från samverkansparter.

13.45 Introduktion och presentation av kommande session, spåren, samt upplägg och syfte

14.00 Parallella spår med tematiska diskussioner

  • Spår 1
  • Spår 2
  • Spår 3
  • Spår 4
  • Spår 5 – uppföljning av dialog från förmiddagen

14.45 Återsamling och nästa steg

Linnéuniversitetet, Växjö (eller digitalt) Jesper Andersson Lägg till i din kalender