skiss på jorden med byggnader

International Day 2020

En inspirationsdag för studenter kring internationella möjligheter.

Kom och låt dig inspireras till att ta del av de internationella möjligheter som erbjuds vid Linnéuniversitetet! Under dagen kommer du att få information om utbytesstudier inom och utanför Europa, praktikmöjligheter, Minor Field Studies (fältstudier under minst åtta veckor i ett utvecklingsland), möjligheter att skriva självständigt arbete utomlands med mera.

Växjö och Kalmar (lokal meddelas senare) International Office Lägg till i din kalender