Rikard Wicksell

Internetförmedlad ACT för att öka livskvalitén hos personer med långvarig smärta

Var femte person drabbas av någon form av långvarig smärta. Många av dem upplever att de får otillräcklig smärtlindring och utvecklar ångest, oro, rädsla och trötthet. Rikard Wicksell, docent, psykolog och klinisk forskare vid Karolinska Institutet, berättar om behandlingsformen internetförmedlad ACT “Acceptance and Commitment ¬ Therapy” som utvecklats för att hjälpa personer med långvarig smärta att få en ökad livskvalité.

– Personer som har ont under lång tid ändra ofta sitt beteende. Många börjar undvika situationer och saker de egentligen vill göra på grund av risken för att smärtan ska öka, säger Rikard Wicksell, docent, psykolog och klinisk forskare.

Den 19 november bjuds han in för att berätta om sin forskning kring internetförmedlad ACT vars syfte är att hjälpa människor med smärtproblematik att öka sin förmåga att leva ett mer aktivt och meningsfullt liv.

- Programmet är utvecklat för att träna upp patienternas resiliens, förmågan att hantera smärtan och annat obehag på ett effektivt sätt. En hjälp att våga möta obehaglig men ofarlig smärta, trötthet och rädsla för att kunna göra det man tycker är viktigt i livet.

Rikard och hans kollegor planerar nu att stort projekt i Kalmar tillsammans med några av Sveriges främsta forskare inom området, för att utveckla en modell för primärvården baserad på ACT och KBT.

- Vi har gott stöd för att beteendeorienterade insatser hjälper dessa patienter till ett bättre liv och vi vill utveckla en evidensbaserad digital behandling som kan vara tillgänglig för alla smärtpatienter i hela landet, säger Rikard Wicksell.

Datum:  Torsdag 19 november
Tid:
14.30-16.00
Sal: Zoom

Vill du delta? Anmäl dig i formuläret nedan!
(Anmäl dig senast tisdag den 17/11, en zoomlänk och instruktioner skickas ut till anmälda innan mötet startar.

Varmt välkommen!

Anmälan till Rikard Wicksells forskningsseminarium

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Zoom Lägg till i din kalender