Soldränkta gula blommor

Jämställdhet – en förutsättning för ett hållbart lärande

Välkommen till föreläsning och workshop på temat Jämställdhet och hållbarhet – vad behövs för ett långsiktigt och hållbart jämställdhetsarbete i förskola och skola? Vilka förutsättningar behövs för utveckling och måluppfyllelse på lika villkor för tjejer och killar i våra förskolor och skolor?

Jämställdhetsuppdraget har sedan länge varit tydligt i läroplanen, vilket ställer krav på skolors aktiva jämställdhetsarbete. Ska förändring ske på riktigt behövs ett långsiktigt jämställdhetsarbete utifrån ett skolutvecklande organisationsperspektiv, vilket är precis vad forskaren Mia Heikkilä kommer att föreläsa om utifrån sin nya bok ”Skolutveckling och jämställdhet”.

Mia Heikkilä är biträdande professor i pedagogik och verksam som forskningsledare vid Åbo Akademi. Hon driver flera forskningsprojekt med fokus på jämställdhet, genuspedagogik och skolutveckling och är flitigt anlitad som föreläsare.

Mer information och anmälan

Föreläsningen sker som en del i länets arbete med Hållbar utveckling och Agenda 2030, och i samverkan mellan Linnèuniversitetets lärarutbildning, Kalmarsunds gymnasieförbund, Barn- och utbildningsförvaltningen i Kalmar, Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan och Länsstyrelsen Kalmar län.

Målgrupp: Förtroendevalda inom skola/bildning, chefer och rektorer inom förskola och skola, lärare, strateger och utvecklingsledare, personal inom elevhälsa samt studenter inom lärarutbildning.

Program: 8.30-16.00 (fika 8.30-9.00, lunch på egen hand kl 12.00-13.00)

Föreläsning: 9.00-12.00 (kommer att webbsändas)

Workshop: 13.00-16.00

Vi träffas i lokalen Fullriggaren, hus Magna, Universitetskajen, Linnéuniversitetet i Kalmar.

Dagen är kostnadsfri, men vi vill att ni anmäler er senast den 3 november.
Anmälan görs via denna länk till Länsstyrelsen i Kalmar.

Medarrangör: Nätverket för likabehandlings- och värdegrundsfrågor

Välkommen till vårt nätverk!

Kollegiet för värdepedagogisk forskning på Linnéuniversitetet hälsar dig välkommen till vårt nätverk. Nätverkets verksamhet utgör en arena för samverkan kring arbete med likabehandling och värdegrundsfrågor, till ömsesidig nytta för både den pedagogiska praktiken och universitetet. Arbetet stöds av såväl Fakulteten för samhällsvetenskaper (FSV) som Nämnden för lärarutbildning (NLU) vid Linnéuniversitetet.

Här finns mer information om nätverket och även det senaste nyhetsutskicket till nätverksdeltagarna.