samarbete
-

K3-projekten snart klara!

Under kommande månader avslutar de flesta av K3-projekten sitt arbete och en myriad av verktyg, metoder, rekommendationer och erfarenheter blir tillgängliga för den som vill/behöver utveckla sitt arbete med nyttiggörande och samverkan med externa parter.

Du kan redan nu få en överblick av resultaten genom att lyssna på korta presentationer av några av projekten vid ett Zoom-möte. Kanske medan du äter lunch mellan övriga möten?


Drop-in - Format 20 min presentation + 10 min diskussion/frågor.

Schema lunchwebinarier 

  • 19 oktober: Strategiska partnerskap – hur blir de effektiva och

optimalt givande för bägge parter? (SPETS/Åsa Rydell Blom)

Zoom länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63520352934

  • 22 oktober: Externa självständiga arbeten inom musik och teknik –

metoder som är användbara inom många ämnesområden (ESAIM/Emilie Lidgard)

Zoom länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65108141880

  • 3 nov: Därför behövs en samverkansarena. Hur man sätter upp den och

hur den kan användas (MUSA/David Paulsson)

Zoom länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68448454442

  • 10 nov: Communication is key - Samsynwiki som verktyg för

stödfunktioner, forskare och finansiärer (Samsyn/Petra Norling)

Zoom länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63089634454

  • 18 nov: Utveckla lärosätets uppdragsutbildning:  Modeller,

arbetsmetoder och verktyg för kvalitetssäkrad uppdragsutbildning.

(LUPP/Monika Hattinger)

Zoom länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67894343559

  • 23 nov: Hur följer vi upp och utvecklar samverkan över tid?

Indikatorer för intern uppföljning av

samverkansaktiviteter/samverkansprocesser (UTVIND/Dan-Anders Lidholm)

Zoom länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63886970221

  • 30 november: Mobilitet för universitetslärare – vad bör man tänka på?

Erfarenhet och metod för personrörlighet (PAUS/Johanna Tollbäck)

Zoom länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64473661549

 

Vi ses på Zoom!

- Zoom Eva Öster Lägg till i din kalender