Karriärdag
Heldag

Karriärdag Teknik/Careerday Technology

Företag, organisationer och studenter inom teknik och data/it möts!

Hösten 2020 går Karriärdag Teknik av stapeln den 17 november. Under dagen kommer mässa, seminarier, speeddating mm att erbjudas. Preliminära tider 9.30-14, mer information kommer i samband med att anmälan öppnar (senast i början på höstterminen).

Karriärdag Teknik är för både teknik- och data/it-studenter, dvs inkluderar det som tidigare gått under namnet Stora IT-kompetensdagen. 

Vi arbetar för en progression med studenternas företagskontakter under utbildningen.
Studenter i åk 1 behöver börja, och årskurs 2 behöver fortsätta med att bygga nätverk för att hitta företag till fallstudier som ingår i kurser i utbildningen. Årskurs 1 och 2 kan behöva sommarjobb eller vara intresserade av uppdrag som studentmedarbetare. Under våren i årskurs 3 skriver studenterna som regel examensarbete och söker därför idéer, om de inte redan är igång. Studenterna är generellt nyfikna på sin kommande arbetsmarknad och behöver få ökad förståelse för vad jobben i branschen kan innebära.

Frågor?
Hör gärna av dig med frågor till Jan Novak, Helena Belfrage eller mejla samverkan.ftk@lnu.se