Karriärdag

Karriärdag Teknik/Career day technology

Företag, organisationer och studenter inom teknik och data/it möts!

Hösten 2020 går Karriärdag Teknik av stapeln den 17 november. Under dagen kommer mässa, seminarier, speeddating mm att erbjudas.

Om anmälan

För deltagande företag och organisationer har anmälan redan öppnat - använd denna länk - men däremot ber vi alla studenter att vänta med att anmäla sig ytterligare ett tag (länk kommer senare)!

Preliminärt om tider och innehåll

Preliminära tider för årets Karriärdag Teknik är 9.30-14.00, men däremot vet vi ännu inte om vi kan genomföra dagen som vanligt på plats på campus, eller om den blir digital  beslut om detta kommer att tas strax efter sommaren, och då kommer vi också att ha ett åtminstone preliminärt program!

Karriärdag Teknik är till för både teknik- och data/it-studenter, dvs inkluderar det som tidigare gått under namnet Stora IT-kompetensdagen. 

Vi arbetar för en progression med studenternas företagskontakter under utbildningen. Studenter i åk 1 behöver börja, och årskurs 2 behöver fortsätta med att bygga nätverk för att hitta företag till fallstudier som ingår i kurser i utbildningen. Årskurs 1 och 2 kan behöva sommarjobb eller vara intresserade av uppdrag som studentmedarbetare. Under våren i årskurs 3 skriver studenterna som regel examensarbete och söker därför idéer, om de inte redan är igång. Studenterna är generellt nyfikna på sin kommande arbetsmarknad och behöver få ökad förståelse för vad jobben i branschen kan innebära.

Frågor?
Hör gärna av dig med frågor till Jan Novak, Helena Belfrage eller mejla samverkan.ftk@lnu.se