Karriärdag

Karriärdag Teknik/Career day technology

Företag, organisationer och studenter inom teknik och data/it möts!

Välkommen till 2020 års Karriärdag Teknik den 17 november! 

Om tider och innehåll

Årets karriärdag teknik blir alltså annorlunda än tidigare år. Vi kommer inte att ha den traditionella mässan i hus M och N på campus i Växjö, så du som företagare behöver inte ordna en fysisk monter.

Istället blir 2020 års Karriärdag Teknik helt och hållet digital, men icke desto mindre full av möjligheter för alla deltagare - såväl utställare/företag som studenter - att mötas och skapa kontaktyer för framtiden! 

Välkommen!

Karriärdag Teknik är till för både teknik- och data/it-studenter, dvs inkluderar det som tidigare gått under namnet Stora IT-kompetensdagen. 

Vi arbetar för en progression med studenternas företagskontakter under utbildningen. Studenter i åk 1 behöver börja, och årskurs 2 behöver fortsätta med att bygga nätverk för att hitta företag till fallstudier som ingår i kurser i utbildningen. Årskurs 1 och 2 kan behöva sommarjobb eller vara intresserade av uppdrag som studentmedarbetare. Under våren i årskurs 3 skriver studenterna som regel examensarbete och söker därför idéer, om de inte redan är igång. Studenterna är generellt nyfikna på sin kommande arbetsmarknad och behöver få ökad förståelse för vad jobben i branschen kan innebära.

Frågor?
Hör gärna av dig med frågor till Jan Novak, Helena Belfrage eller mejla samverkan.ftk@lnu.se