Karriärdag

Karriärdag Teknik/Career day technology

Företag, organisationer och studenter inom teknik och data/it möts!

Hösten 2020 går Karriärdag Teknik av stapeln den 17 november. 

Om anmälan

För deltagande företag och organisationer har anmälan redan öppnat - använd denna länk - men däremot ber vi alla studenter att vänta med att anmäla sig ytterligare ett tag (länk kommer senare)!

Så här kommer det gå till - samlad information publicerad 9 oktober

Om tider och innehåll

Årets karriärdag teknik blir annorlunda. Vi kommer inte ha den traditionella mässan i hus M/N i Växjö, så du som företag behöver inte ordna en fysisk monter. Det blir par timmars digital mässa efter lunch, där du som företag kan komma i kontakt med studenter personligen. Upp till det arbetar kommer det finnas några platser i klassrum, där ni som företag kan få 1 eller 2 pass à 20 minuter. Antalet platser per klassrum är 20-50 (inkl er personal). Vi följer alltså nuvarande gräns från Folkhälsomyndigheten om max 50. Alla företag kommer inte få plats, så vi kan komma behöva prioritera och tittar då på i vilken ordning ni anmält er. 

Preliminära tider för årets Karriärdag Teknik är 9.30-15.00, och tiden efter lunch då helt digitalt.  

Karriärdag Teknik är till för både teknik- och data/it-studenter, dvs inkluderar det som tidigare gått under namnet Stora IT-kompetensdagen. 

Vi arbetar för en progression med studenternas företagskontakter under utbildningen. Studenter i åk 1 behöver börja, och årskurs 2 behöver fortsätta med att bygga nätverk för att hitta företag till fallstudier som ingår i kurser i utbildningen. Årskurs 1 och 2 kan behöva sommarjobb eller vara intresserade av uppdrag som studentmedarbetare. Under våren i årskurs 3 skriver studenterna som regel examensarbete och söker därför idéer, om de inte redan är igång. Studenterna är generellt nyfikna på sin kommande arbetsmarknad och behöver få ökad förståelse för vad jobben i branschen kan innebära.

Frågor?
Hör gärna av dig med frågor till Jan Novak, Helena Belfrage eller mejla samverkan.ftk@lnu.se