människor

Uppstart för industriforskarskolan Data Intensive Applications

Välkommen till en kick-off för där du får veta mer om upplägg, branschprojekt, tillgängliga kurser och mycket mer.

Nu startar Data Intensive Applications (DIA), en ny forskarskola för industridoktorander, vid Linnéuniversitetet. DIA fokuserar på tillämpad forskning inriktad mot de utmaningar inom områdena big data och artificiell intelligens som våra samarbetspartner i industrin möter. Industriforskarskolan finansieras av KK-stiftelsen, Linnéuniversitetet och de deltagande företagen.

DIA kommer att ha upp till tio nya industridoktorander och blir också den grundläggande forskarskolan för våra ordinarie doktorander inom spetsforskningsmiljön Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) och inom ämnena datavetenskap och medieteknik.

Preliminär dagordning

 • Välkommen – Welf Löwe
 • Information om DIA – Welf Löwe
 • Presentation av industripartner och projekt (5 minuter vardera)
  - Combitech – Senadin Alisic
  -
  Scania CV AB – Grethe Hallberg
  - Sigma Technology Solutions – Niklas Malmros
  - Sydved – Welf Löwe
  - Volvo Construction Equipment – Per-Olof Danielsson
 • Formaliteter och möjligheter för andra att delta – Diana Unander
 • Tillgängliga kurser hösten 2020 – Morgan Ericsson
 • Frågor / diskussioner
 • Sammanfattning och nästa steg – Welf Löwe
 • Avslutning

Anmälan

Anmäl dig till träffen här senast 21 april 2020.