Böcker

Licentiatseminarium i arkeologi: Ivonne Dutra Leivas

Titel: Stadsarkeologi, förmedling och skolan. Bortom historieämnets horisont
Ämne: Arkeologi
Fakultet: Fakulteten för konst och humaniora
Datum: 26 februari 2020
Plats: N2007, Västergård, Linnéuniversitetet, Kalmar
Opponent: Fil. dr. i arkeologi Anita Synnestvedt, Göteborgs universitet 
Ordförande: Professor i arkeologi Cornelius Holtorf, Linnéuniversitetet
Handledare: Professor i arkeologi, Anders Högberg
Examinator: Docent i arkeologi, Bodil Petersson

N2007, Västergård, Linnéuniversitetet, Kalmar Ivonne Dutra Leivas Lägg till i din kalender