Teleborgs slott julbelysning

Linnédialogen 6 februari 2020

Välkommen till Linnédialogen den 6 februari 2020!

Linnédialogen är en regional mötesplats för regionens skolchefer, som har ägt rum i februari sedan 2016. Syftet med Linnédialogen är att stärka samverkan mellan Linnéuniversitetet och skolhuvudmän i regionen för att tillsammans främja utveckling av skolväsendet, lärarutbildning och fortbildning av yrkesverksamma inom förskola och skola.

Läs mer om Linnédialogen.

Nästa Linnédialog äger rum torsdagen den 6 februari 2020. Vi ser fram emot att möta er skolchefer från Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län!
Mer information publiceras i mitten av november.

Anmälan till Linnédialogen 6 februari 2020

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linneuniversitetet.

Teleborgs slott RUC Lägg till i din kalender