Teleborgs slott julbelysning

Linnédialogen 6 februari 2020

Välkommen till Linnédialogen den 6 februari 2020!

Linnédialogen är en regional mötesplats för regionens skolchefer och Linnéuniversitetet, som har ägt rum årligen i februari sedan 2016. Syftet med Linnédialogen är att stärka samverkan mellan skolhuvudmän i regionen och Linnéuniversitetet för att tillsammans främja utveckling av skolväsendet, lärarutbildning och fortbildning för yrkesverksamma inom förskola och skola.

Läs mer om tidigare Linnédialoger

Tema för Linnédialogen 2020:
Ledarskap och lärarförsörjning för skolutveckling – en gemensam angelägenhet.

Att arbeta för att stärka kvalitet och likvärdighet i hela skolväsendet är en gemensam angelägenhet för regionens skolhuvudmän och Linnéuniversitetet. För att arbeta med skolutveckling behövs ett delat ägarskap av de frågor som har identifierats som nödvändiga att prioritera i både pågående och kommande förbättringsarbete.

Vi ser fram emot att möta er skolchefer från Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län!

Inbjudan och program Linnédialogen 6 februari 2020

Hör gärna av er till Regionalt utvecklingscentrum, RUC, om ni har några frågor!

Anmälan till Linnédialogen 6 februari 2020

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linneuniversitetet.

Teleborgs slott RUC Lägg till i din kalender