Teleborgs slott julbelysning

Linnédialogen 6 februari 2020

Stort tack till alla som deltog i Linnédialogen 2020!

Varmt välkomna tillbaka, Linnédialogen onsdagen den 10 februari 2021.

Linnédialogen är en mötesplats för regionens skolchefer och Linnéuniversitetet, som har ägt rum årligen i februari sedan 2016. Syftet med Linnédialogen är att stärka samverkan mellan skolhuvudmän i regionen och Linnéuniversitetet för att tillsammans främja utveckling av skolväsendet, lärarutbildning och fortbildning för yrkesverksamma inom förskola och skola.

Läs mer om tidigare Linnédialoger

Tema för Linnédialogen 2020 var:
Ledarskap och lärarförsörjning för skolutveckling – en gemensam angelägenhet.

Teleborgs slott RUC Lägg till i din kalender