Två vänner hälsning under pandemi
Fokus Integration

Migration och integration i pågående pandemi – coronakrisens ojämlika konsekvenser

Välkommen till vårens Fokus Integration på Linnéuniversitetet, som denna gång genomförs som webbinarium.

Ett virus drabbar väl alla lika? Den covid-19-pandemi som världen nu tvingas genomlida slår mot såväl fattig som rik, och en smitta tar inte hänsyn till synliga eller osynliga gränser mellan nationer och människor. I detta fall bör väl ändå inte ursprung och etnicitet inte ha någon betydelse?

I praktiken tycks ojämlika villkor framträda ännu tydligare i coronakrisens spår. Pandemin verkar både kunna blottlägga och förstärka sociala orättvisor i samhället, när människor i utsatta grupper drabbas hårdare. Segregation och trångboddhet har pekats ut som bidragande orsaker till ojämlik smittspridning.Samtidigt är det långt ifrån klart vilka konsekvenser som pandemin kan få på sikt. Hur påverkas villkoren för flyktingar och andra migranter, och hur förändras förutsättningarna för integration i ett covid-19-drabbat välfärdssamhälle som Sverige? Hur kommer diskussionen föras om sådant som asylrätt, boendesegregation, rasism och utanförskap i den nya verklighet vi befinner oss?

Plattform Migration bjuder in till ett öppet webbinarium om humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på migration och integration i coronakrisen. I ett virtuellt rundabords-samtal förmedlar forskare, professionella och ideella aktörer iakttagelser från pandemivåren och insikter utifrån tidigare kunskap. Möjligheter ges också att ställa frågor från den egna skärmen.

Medverkande forskare

Lina Aldén, docent i nationalekonomi
Barzoo Eliassi, docent i socialt arbete
Torun Elsrud, docent i sociologi
Kristina Gustafsson, docent i etnologi
Emina Hadziabdic, docent i vårdvetenskap
Johan Höglund, professor i engelsk litteratur och forskningsledare för LNUC Concurrences
Philip Lalander, professor i socialt arbete

Medverkande experter från offentlig sektor och civilsamhället

Joulin Younis Forssman, Röda Korset
Mariana Gomez Johannesson, Region Kronoberg
Ewa Jonsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Erik Lago, Individuell Människohjälp

Samtalsledare

Åsa Trulsson och Per Strömblad, Plattform Migration

Varmt välkommen med din anmälan via: https://survey.lnu.se/Survey/26201

 

Webbinarium via videokonferensprogrammet Zoom (länk för att kunna delta skickas ut efter anmälan) Per Strömblad Lägg till i din kalender