MyMoodle - Uppgift och LnuPlay videouppgift

Workshop som visar hur du kan använda verktygen Uppgifter och LnuPlay videouppgifter i MyMoodle.

Föredragshållare: Viktoria Wärn.

Följ länken för att delta: 
https://lnu-se.zoom.us/j/317848704