Lärare och elever tillsammans

Nätverksträff för lärare i matematik

Välkommen till Linnéuniversitetet campus Växjö den 8 oktober till höstens nätverksträff för lärare i matematik. Under träffen kommer vi att ha presentation och utbyte av Singaporemodellen i matematik. Vi kommer även att genomföra några aktiviteter utomhus vilket uppskattades när vi träffades förra hösten.

Målgrupp:
Du som är förstelärare, lektor, matematikutvecklare, handledare eller har annat ansvar/intresse för matematik välkomnas till vårt nätverk! Vi lär av varandra.

09.30-10.00    
Välkomstfika i D1140 Campus Växjö.

10.00-11.30    
Singaporemodellen i matematik.

Gunilla Ericson från Sandsbro skola i Växjö presenterar  hur hon arbetar med Singaporemodellen i matematik och Camilla Stridh och Mikael Gustafsson  presenterar hur de arbetar i Olofströms kommun. Inspel från andra kommuner med erfarenhet av Singaporemodellen välkomnas.
Passet kommer att spelas in och sändas via zoom.
https://lnu-se.zoom.us/j/3511671563

11.45-12.00  
Ann Nord, nätverksledare på Linnéuniversitetet presenterar Lnu-Makerspace. En resurs för lärare och lärarstudenter där man inspireras till att undervisa med kreativt och digitalt material i gränslandet mellan teknik, matematik och slöjd.

12.00-13.00    
Lunch

13.00-13.15    
Karin informerar om den kommande VI-profilen inom lärarutbildningen campus Växjö.

13.15-14.00    
Vi genomför aktiviteter utomhus i matematik och sedan reflekterar vi inomhus tillsammans kring innehållet. OBS! Kläder efter väder.

14.00-14.45   
Planering av innehåll inför vårens nätverksträff, fika, utvärdering och avslutning av dagen.

Vi bjuder på lunch och fika. Anmälan senast den 1 oktober till Karin Sällström karin.sallstrom@lnu.se  
Anmälan är bindande och antalet är begränsat till 15, så först till kvarn!
Glöm inte att anmäla eventuella allergier.

Varmt välkommen!                                         

Lnu:s matematiknätverk startades på uppdrag av Skolverket 2007. 
Läs mer om nätverket för matematiklärare