studerande elever

INSTÄLLD. Nätverksträff: Regionalt nätverk för svenska och ämnesspråk

I vårens andra träff återser nätverket Cecilia Olsson Jers, som den här gången kommer att tala om bedömning av muntliga presentationer och samtal.

Träffen är inställd. Vi återkommer med information om ett nytt datum till hösten 2020.