Vågor
- Heldag

Nordic ISAAC Workshop in Analysis and Mathematical Physics 2020

Under 18—19:e augusti 2020, är det planerat att webbkonferensen ”Nordic ISAAC Workshop in Analysis and Mathematical Physics 2020” skall äga rum med centrum vid Linnéuniversitetet.

Ämnesområden omfattar (men är inte begränsade till): Komplex analys, Funktionsrumsteori, Harmonisk analys, Matematisk biologi, Matematisk fysik, Mikrolokal analys, Tidsfrekvensanalys

Det planeras även en kort diskussion om möjligheter som erbjuds genom matematikorganisationen ISAAC, t ex om upprättande av s k speciella intressegrupper inom organisationen.

Deltagare:

Yacin Ameur, Lunds Universitet, Sverige

Håkan Hedenmalm, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, Sverige

Tuomas Hytönen, Helsingfors Universitet, Finland

Peter Hästö,  Uleåborgs Universitet, Finland

Jon Johnsen, Aarhus Universitet, Danmark

Franz Luef, Trondheims Universitet, Norge

Sandra Pott, Lunds Universitet, Sverige

Jari Taskinen, Helsingfors Universitet, Finland

Joachim Toft, Linnéuniversitetet, Sverige

Ville Turunen, Aaltos Universitet, Helsingfors, Finland

Patrik Wahlberg, Linnéuniversitetet, Sverige

Erik Wahlén, Lunds Universitet, Sverige

Jens Wittsten, Borås Högskola, Sverige

- Heldag Joachim Toft Lägg till i din kalender