Pukeberg

Nybro Kommun & Linnéuniversitetet stärker samverkansarenan Pukeberg i närregionen

Linnéuniversitetet och Nybro kommun har ett ömsesidigt intresse av att stärka och utveckla långsiktig samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor i närregionen.

Den 24 januari presenterar vi vår samverkansarena med syfte att fortsättningsvis skapa förutsättningar för att förmedla kontakter, kunskap och kompetens mellan akademi, kultur, näringsliv, offentlig verksamhet och det omgivande samhället. Kraftsamling blir inom forskningssamverkan, utbildningssamverkan och samhällsnytta.

Vi arbetar för en tydlig, enkel och transparent samverkan för alla intresserade parter som leder till nya idéer, frågeställningar och samarbetsvägar.

Datum 24 januari kl 9-13 inkl kaffe och lunch
Plats: Pukeberg, Sliperiet
Anmälan: annchristin.bayard@lnu.se, 0730-931459
Vi bjuder på lunch, anmäl allergier

Program

9.00 Välkommen till Linnaeus Innovation Design Lab / LIDLAB
Ann-Christin Bayard, Lidlab

Det svenska dilemmat - att bygga broar mellan näringslivet & akademin
Håkan Brynielsson, f.d Regiondirektör Kalmar län och medverkande i Lidlabprojektet

Exempel från vardagen
Lösningar med framtida utblick
, Roland Hjalmarsson, Örsjö Belysning
Forskarlunch i Pukeberg - en katalysator? Lidlab, Urban Lindahl, Nybro kommun
Vi-Skolor i Nybro kommun

Paus

Civilingenjörsutbildningar i Linnéregionen
Morgan Ericsson, Institutionen för datavetenskap & medieteknik

Samverkan akademi & kommun - en regional Samverkansarena Pukeberg
Ann-Charlotte Larsson, Vice rektor Linnéuniversitetet
Christina Davidsson, Kommunstyrelsens ordförande Nybro kommun

12.15 Tack för idag och mingellunch