vård i Palliativt Centrum

Välkommen till öppen kvällsföreläsning

Samtalets betydelse när det ofattbara händer...

”Ge inte upp – du måste kämpa”. Vilken betydelse har språket och dess användning av metaforer när någon är svårt sjuk? - Anna Sandgren, Docent, Vetenskaplig ledare för Palliativt Centrum för samskapad vård, Linnéuniversitetet

Hur kan vi stödja patienter och närstående som lever med allvarlig sjukdom? - Helene Reimertz, Överläkare, Utvecklingsledare i Palliativt Centrum för samskapad vård, Region Kronoberg

Etik i mötet i palliativ vård - Joar Björk, Specialistläkare i Palliativa teamet, Region Kronoberg och doktorand i medicinsk etik

Föreläsningen är kostnadsfri och riktar sig till allmänheten, personal inom vård och omsorg, patient-, närstående- och pensionärsorganisationer och andra intresserade. Fika finns under kvällen till självkostnadspris.

Välkommen!

Ingen föranmälan krävs!