material tematräffar
-

Inställt: Välkommen till tematräffar i palliativ vård - Växjö

20 februari, 16 mars, 6 april, 6 maj och 3 juni
kl 14.00-16:00

Syftet med tematräffarna är att utveckla kompetensen avseende palliativ vård genom att i grupp bearbeta och reflektera över nedanstående teman. Innehållet i tematräffarna vilar bl a på det Nationella vårdprogrammet för palliativ vård 2012-2014 och det Nationella kunskapsstödet för god palliativ vård.

Innehåll:

  • Palliativt förhållningssätt
  • Närstående
  • Existensen och döendet
  • Symptomlindring
  • Samskapad och värdig vård

 

Anmäl dig senast den 31 januari 2020 till jenny-ann.johansson@kronoberg.se

Tematräffarna är kostnadsfritt för alla personer från Kronoberg Region.

Välkomna!

Veronica Jarnemyr & Jenny-Ann Johansson

- Centrallasarettet i Växjö (CLV) Anna Sandgren Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender