Pedagogisk drop-in i Zoom

Denna vecka erbjuder sektion högskolepedagogik pedagogiskt stöd on-line för lärare som vill bolla tankar om exempelvis alternativa tentor och inspelade föreläsningar.

Vi prövar samma tid hela vecka ut men kan justera tillgängligheten. Det är just nu svårt att överblicka behovet.

Följ länken för att komma in i Zoomrummet: 
https://lnu-se.zoom.us/j/526308668

Zoom Lägg till i din kalender