pennor med lärare i bakgrunden

PEPP-talk

Henrik Lindqvist, postdoktor vid Linköpings universitet föreläser om "Emotionellt sårbara situationer".

Därefter samtal om praktiknära forskning med verksamma lärare.