Disputation

Disputation i ekologi: Anu Helin

Titel: Eco-immunological studies of innate immunity in Mallards (Anas platyrhynchos)
Ämne: Ekologi
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Fredagen den 28 Februari, kl 09.30
Plats: Fullriggaren (Ma135), Hus Magna, Kalmar
Opponent: Assistant Professor Edwin J.A. Veldhuizen, Utrecht University, Netherlands
Ordförande: Prof. Anders Forsman, Linnéuniversitetet
Betygsnämnd:
Prof. Håvard Jensen, Roskilde University
Prof. Kristina Nilsson-Ekdahl, Linnéuniversitetet
Doc. Charlie Cornwallis, Lunds Universitet
Handledare: Prof. Jonas Waldenstrom, Linnéuniversitetet
Spikning: Fredagen den 7 februari kl. 09.00 på UB (Nygatan 18 A) och kl 9.30 i Showroom, Hus Vita, Kalmar.

Fullriggaren (Ma135), Hus Magna, Kalmar Lägg till i din kalender