Teleborgs slott.
- Heldag

Quantum Information and Probability: from Foundations to Engineering (QIP)

Internationell konferens som ägnas åt kvantmekanikens fundament, särskilt information och sannolikhet, men också grundläggande frågor om kvantteknik. Detta blir den 21 konferensen inom detta område som anordnats vid Linnéuniversitetet i Växjö. Konferenstiden var planerad till juni 2020 men har till följd av de rådande omständigheterna flyttats fram till den 14-17 juni 2021 (dvs. med ankomst den 13 juni och avresa den 18). Den sista konferensdagen (17 juni), planeras att bli den mest intensiva dagen, med en planerad avslutning kl. 18.30.

För utförlig och fortlöpande information om denna konferens, se dess engelska webbsida.

Kort om planering och program: inbjudna föreläsare får 30 minuter till sitt förfogande (inklusive tid för frågor), övriga har 20 minuter, men det finns även möjlighet att göra en posterpresentation. Deadline för inlämning av abstract kommer att meddelas senare. För doktorander och forskarstuderande kan en posterpresentation vara att föredra, eftersom en sådan kan få bättre synlighet än ett samtal i någon av de fåtaliga parallella sessionerna. Tidskriften Entropy stöder utdelningen av priset för konferensens två bästa postrar med 350 respektive 150 schweiziska franc.

QIP arrangeras av International Center for Mathematical Modelling in physics, engineering and cognitive sciences (ICMM) vid Linnéuniversitetet. Kvantinformationsrevolutionen har stor grundläggande vetenskaplig inverkan, vi vill här bjuda in till deltagande för alla typer av bidrag ägnade åt kvantmekanikens fundament, särskilt (men inte exklusivt) sådana som har koppling till kvantinformation, sannolikhet och mätteori.

Den mest utförliga och fortlöpande den mest uppdaterade informationen kommer att finnas på konferensens engelska webbplats.

- Heldag Linnéuniversitetet, Växjö Lägg till i din kalender