Teleborgs slott.
- Heldag

Quantum Information and Probability: from Foundations to Engineering (QIP)

Internationell konferens som ägnas åt kvantmekanikens fundament, särskilt information och sannolikhet, men också grundläggande frågor om kvantteknik. Detta blir den 21 konferensen inom detta område som anordnats vid Linnéuniversitetet i Växjö. Konferenstiden är denna gång 8-11 juni 2020 (dvs med ankomst den 7 juni och avresa 12 juni). Den sista konferensdagen (11 juni), blir den mest intensiva dagen, med en planerad avslutning kl. 18.30.

För utförlig och fortlöpande information om denna konferens, se dess engelska webbsida.

Kort om planering och programmet för QIP 2020: inbjudna föreläsare 30 minuter till sitt förfogande (inklusive tid för frågor), övriga har 20 minuter, men det finns även möjlighet att göra en posterpresentation. Deadline för inlämning av abstract är den 2 maj 2020 (och det går att först lämna sitt bidrag via registreringen och betala konferensavgiften något senare). För doktorander och forskarstuderande kan en posterpresentation vara att föredra, eftersom en sådan kan få bättre synlighet än ett samtal i någon av de fåtaliga parallella sessionerna. Tidskriften Entropy stöder utdelningen av priset för konferensens två bästa postrar med 350 respektive 150 schweiziska franc.

QIP arrangeras av International Center for Mathematical Modelling in physics, engineering and cognitive sciences (ICMM) vid Linnéuniversitetet. Kvantinformationsrevolutionen har stor grundläggande vetenskaplig inverkan, vi vill här bjuda in till deltagande för alla typer av bidrag ägnade åt kvantmekanikens fundament, särskilt (men inte exklusivt) sådana som har koppling till kvantinformation, sannolikhet och mätteori.

Den mest utförliga och fortlöpande den mest uppdaterade informationen kommer att finnas på konferensens engelska webbplats.

- Heldag Linnéuniversitetet, Växjö Lägg till i din kalender